Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.

Ontario sẽ lập đại học Pháp ngữ đầu tiên

Một trường đại học Pháp ngữ sắp trở thành hiện thực ở Ontario sau khi chính quyền của Đảng Tự do nói sẽ đưa ra luật thành lập trường.

Chính quyền tỉnh bang đang nhận các khuyến nghị then chốt từ một báo cáo của Ủy ban Hoạch định Đại học Pháp ngữ.

Địa điểm lập trường chưa được xác định, nhưng đại học này sẽ nhằm để phục vụ miền trung và tây nam Ontario, những nơi có dân số nói tiếng Pháp tăng nhanh nhất.

Tại Ontario có 611,500 người nói tiếng Pháp.

Bộ trưởng Giáo dục Cao cấp Deb Matthews nói thông báo này là một bước tiến để người dân có thể tiếp cận giáo dục đại học Pháp ngữ chất lượng cao.

Chính quyền cho biết trường này sẽ là đại học Pháp ngữ đầu tiên ở Ontario, dù hiện tại có hai trường cao đẳng công lập Pháp ngữ và chín đại học mà tại đó sinh viên có thể học tiếng Pháp.

Bộ trưởng các vấn đề tiếng Pháp Marie-France Lalonde nói văn hóa Pháp ngữ và tiếng Pháp luôn có vai trò thiết yếu đối với bản sắc và sự thịnh vượng của Ontario.

Có thể bạn sẽ thích
Bình luận
Loading...