Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.

Bayer thu hồi thuốc nhuận trường RestoraLAX bán ở Costco

Bộ Y tế Canada cho biết hãng dược phẩm Bayer đang thu hồi một loại thuốc nhuận trường do có nguy cơ gây nghẹn.

Sản phẩm RestoraLAX 45 + 10 Value Pack đang được thu hồi vì có thể chứa những tạp chất có thể gây nghẹn.

Subscribe to our newsletter

Sản phẩm này chỉ có bán ở Costco Canada và được bán gộp: 1 chai 45 Dose RestoraLAX và 1 hộp gồm 10 gói liều uống lẻ RestoraLAX được gói chung với nhau.

Bộ Y tế Canada nói người tiêu dùng nên ngừng sử dụng sản phẩm và đi khám bệnh nếu thấy khó nuốt hoặc khó thở sau khi uống thuốc này.

Có thể bạn sẽ thích
Bình luận
Loading...