Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.
Browsing Tag

Việc Làm

Canada tăng thêm 19.400 việc làm trong tháng 3

Tỷ lệ thất nghiệp của Canada tăng chút đỉnh trong tháng 3 lên tới 6,7%, sau khi giảm vào tháng 2 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2008. Số việc làm tăng thêm 19.400 trong tháng 3, tăng 0,1%, theo cơ quan Thống kê Canada. Nhưng số người…

Lương ở Canada trung bình $961/tuần vào tháng 12/2016

Theo cơ quan Thống kê Canada, mức lương trung bình của người lao động ngoài ngành nông nghiệp là $961/tuần vào tháng 12/2016. Mức này tăng 1,2% nhưng không thể hiện những khác biệt rất lớn về lương ở các ngành khác nhau. Người lao động…