Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.
Browsing Tag

sinh viên

Làm toán và tiết kiệm thời gian khai thuế cho sinh viên

Canada Revenue Agency (CRA) có phần tín dụng thuế, khấu trừ, và trợ cấp (benefits) để giúp sinh viên. Tất cả việc bạn cần làm là nộp tờ khai thuế thu nhập của mình đồng thời kê khai đầy đủ chi tiết. Hãy đọc tiếp để biết các lời khuyên bảo…