Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.

Liên bang chuẩn thuận ba nơi tiêm chích ma túy có giám sát ở Montreal

Bộ Y tế Canada đã chuẩn thuận ba địa điểm tiêm chích ma túy có giám sát ở Montreal.

Canada đã có hai địa điểm tiêm chích ma túy – đều ở Vancouver – và luật pháp hiện hành cho phép các địa điểm đó được hoạt động chỉ trong những hoàn cảnh khác thường.

Hiện nay đang có các hồ sơ chờ xét duyệt cho 10 địa điểm nữa: một địa điểm di động ở Montreal, ba ở Toronto, hai ở Vancouver, hai ở Surrey (British Columbia), một ở Victoria, và một ở Ottawa.

Hiện nay, những nơi xin lập các địa điểm tiêm chích mới phải cung cấp bằng chứng y khoa và khoa học về lợi ích, cùng với thư cả bộ trưởng y tế tỉnh bang, cảnh sát địa phương và các quan chức quản lý y tế vùng.

Hồi tháng 12-2016, chính phủ của Đảng Tự do đã công bố các tu chính án nhằm để loại bỏ 26 điều kiện bắt buộc do chính phủ cũ quy định đối với các địa điểm tiêm chích ma túy có giám sát.

Bộ trưởng Y tế Jane Philpott nói các thay đổi này sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn để các địa điểm tiêm chích ma túy có giám sát được thiết lập trong khi vẫn tuân theo các tiêu chí do Tối cao Pháp viện đặt ra.

Bộ trưởng Philpott lâu nay đã liên tục bị áp lực phải đẩy nhanh quy trình thiết lập các địa điểm mới và công bố tình trạng khẩn cấp y tế về số lượng ngày càng tăng của các vụ tử vong do dùng quá liều thuốc giảm đau opioid.

Bộ Y tế nói các bằng chứng quốc tế và của Canada cho thấy rằng, các địa điểm sử dụng ma túy, nếu được điều hành đúng cách, có thể cứu mạng người mà không tăng mức độ sử dụng ma túy hay tội phạm ở các khu vực lân cận.

Có thể bạn sẽ thích
Bình luận
Loading...