Giá thịt sẽ tăng tới tối đa 9% trong năm nay

Theo nhóm nghiên cứu thực hiện báo cáo thực phẩm hàng năm của Canada, tuy mức tăng giá thực phẩm năm nay được dự báo sẽ thấp hơn chút ít so với ước tính trước đây, giá thịt sẽ tăng mạnh. (more…)