Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.

Tổng Thống Ngô Đình Diệm: độc tài hay nhân trị?

Tổng thống Ngô Đình Diệm người có công sáng lập Việt Nam Cộng Hòa, công định cư hàng triệu người Bắc di cư, công đưa miền Nam từ chiến tranh sang một thời kỳ vàng son nhất trong lịch sử cận đại, công xây dựng nền tảng kinh tế, giáo dục,…

Thảm họa Richard Nixon

Tác giả: Robert G. Kaiser Khương An lược dịch LTS: Trong bài viết sau đây, Robert G. Kaiser, cựu ký giả của The Washington Post tại Việt Nam trong thời chiến và có sự nghiệp hơn 50 năm tại tờ báo này, điểm ba cuốn sách về tổng thống Mỹ…

Thuyền nhân Việt Nam: sống để kể lại

LTS: Tháng 10 năm 1978, 346 thuyền nhân Việt Nam chạy nạn cộng sản trên một tàu đánh cá nhỏ gặp bão giữa Biển Đông, nhưng đã bị nhiều tàu lớn làm ngơ. Họ có lẽ đã không thoát chết nếu không gặp một tàu hàng Scotland và được vị thuyền…

Trump Bị Chỉ Trích Không Đủ Khả Năng Lãnh Đạo

Cuộc Đối thoại trước công chúng lần thứ 4, hay “Town Hall part 4th Wisconsin”, được CNN bảo trợ tổ chức vào hôm Thứ ba 29/3/2016. Nhằm mục đích, tạo cơ hội để cử tri hiểu biết thêm về lập trường chính trị và đường lối lãnh đạo, của 3 ứng cử…