Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.
Browsing Category

Gia Đình

Hai người Canada bị kết tội đa thê

Một ông có 25 vợ 146 con, và một ông có 5 vợ bị kết tội đa thê. Phán quyết có tính lịch sử này thực thi luật cấm đa thê đa phu, được ban hành ở Canada cách đây 127 năm.

Shoppers Drug Mart sẽ bán thẻ Presto tại 10 tiệm ở Toronto

Metrolinx, cơ quan vận tải công cộng tỉnh bang chịu trách nhiệm vùng Đại Đô thị Toronto và Hamilton (GTHA), đã đạt được một thỏa thuận phân phối thẻ với Shoppers Drug Mart. Từ nay, khách sử dụng phương tiện vận tải công cộng có thể mua và…