Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.

Doug Ford đắc cử thủ lãnh Đảng Bảo thủ Tiến bộ Ontario

Tối 10/3, Đảng Bảo thủ Tiến bộ Ontario đã chọn Doug Ford làm thủ lãnh mới sau một cuộc bỏ phiếu có nhiều trục trặc khiến việc công bố kết quả bị hoãn hơn 6 giờ. Một cuộc đua tranh căng thẳng giữa ông Ford và cựu dân biểu tỉnh bangChristine…

Những điều cần biết về ngân sách liên bang 2018

Trong ngân sách liên bang đầu tiên của chính phủ Đảng Tự do, vào năm 2016, từ “gender” (“giới”) xuất hiện chỉ có 2 lần. Lần này, từ “gender” được dùng tới 358 lần. Như dự kiến, bình đẳng giới là một chủ đề quan trọng của ngân sách liên…